Anımsa, Beden
Anımsa, beden, ne denli sevilmiş olduğunu değil yalnızca,o uzanmış olduğun yatakları değil yalnızca,ama o arzuları da anımsa: Gözlerdesenin için sakınmadan parıldayanlarıve senin içinde titreşen arzularıve bir engel yüzünden gerçekleşmemiş olanları.Şimdi her şeyin geçmişte kaldığı şu andakendini vermiş gibisin neredeyse bu arzulara–nasıl parıldarlardı, anımsa, o sana bakan gözlerde,nasıl titreşirlerdi senin içinde, anımsa, beden.

Anımsa, Beden

Anımsa, beden, ne denli sevilmiş olduğunu değil yalnızca,
o uzanmış olduğun yatakları değil yalnızca,
ama o arzuları da anımsa: Gözlerde
senin için sakınmadan parıldayanları
ve senin içinde titreşen arzuları
ve bir engel yüzünden gerçekleşmemiş olanları.
Şimdi her şeyin geçmişte kaldığı şu anda
kendini vermiş gibisin neredeyse bu arzulara–
nasıl parıldarlardı, anımsa, o sana bakan gözlerde,
nasıl titreşirlerdi senin içinde, anımsa, beden.

25.04.13